OziaOZIA. (În ebr. ‘uzziyya, ‘uzziyahu, „Iahve este tăria mea"). O altă formă este Azaria, ’azarya, ’azaryahu, „Iahve a ajutat", diferenţa este de o singură literă. Cele două cuvinte, „tărie" şi „ajutor", au devenit aproape sinonime, şi se pare că se foloseau unul în locul celuilalt.

1. Fiul lui *Amaţia, al zecelea împărat al lui Iuda, instaurat de către popor, după asasinarea tatălui său (c. 767 î.Cr.; 2 Împăraţi 14:18-21; 2 Cronici 25:27-26:1). Probabil că din aprox. 791 î.Cr., când tatăl său a fost întemniţat (cf. 2 Împăraţi 14:13; 2 Cronici 25:23), a domnit ca înlocuitor al tatălui său. Cu toate că acest lucru nu este explicit în text, el este impus de *cronologia domniei lui de 52 de ani (2 Împăraţi 15:2; 2 Cronici 26:3).

Ozia a lărgit graniţele lui Iuda, recâştigând controlul asupra portului Elat de la Marea Roşie şi rezidindu-l (2 Împăraţi 14:22), precum şi prin faptul că a dus campanii de război încununate de succes împotriva filistenilor, arabilor şi amoriţilor (2 Cronici 26:6-8). Pentru siguranţa internă, a întărit fortificaţiile Ierusalimului, introducând probabil noi tehnici de apărare (v. 9-15; Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands, 1963, p. 326), şi menţinând o armată permanentă. Un rege pe nume Azriyau, care este menţionat de *Tiglat-Pileser III ca lider al revoltei împotriva Asiriei a fost identificat cu Azaria-Ozia (DOTT, p. 54-56; ANET, p. 282; H. Tadmor, Scripta Hierosolymitana 8, 1961, p. 232-271), dar o examinare mai recentă a surselor ne face să ne îndoim serios de lucrul acesta (N. Naaman, BASOR 214, 1974).

Pentru faptul că într-o împrejurare a practicat un ritual cultic, Ozia a fost lovit cu lepră, iar fiul său Iotam l-a înlocuit la tron (2 Cronici 26:16-21). Josephus (Ant. 9.225) reţine o tradiţie care spune că acel cutremur de pământ a avut loc tocmai în momentul intervenţiei divine, moment de care oamenii şi-au adus aminte multă vreme (Amos 1:1; Zaharia 14:5).

O lespede de piatră găsită în Ierusalim poartă o inscripţie în aramaică din primul secol d.Cr., care relatează despre reînhumarea rămăşiţelor pământeşi ale împăratului: „Aici au fost aduse osemintele lui Ozia, împăratul lui Iuda - nu deschideţi!"

2. Un levit din familia lui Chehat (1 Cronici 6:24 - Azaria, v. 36).

3. Un iudeu care după întoarcerea din exil a trăit în Ierusalim (Neemia 11:4).

D.W.B.
A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: