NimrodNIMROD. Este numele fiului lui Cuş, un războinic din vechime, sau un erou (gibbor), care a trăit în Babilonia şi a cărui împărăţie a inclus şi Babilonul, Erecul şi Acadul (Geneza 10:8-10; 1 Cronici 1:10). El a fost fondatorul cetăţii Ninive şi Calah din Asiria (Geneza 10:11) şi a fost renumit ca vânător (v. 9). Ţinutul care era alături de Asiria s-a numit mai târziu „ţara lui Nimrod" (Mica 5:6).

Numele lui este indus în numele mai multor locuri, cum ar fi Birs Nimrud, la SV de Babilon şi Nimrud în Asiria (*CALAH). Acestea, împreună cu legendele privitoare la numele lui care au fost păstrate în literatura sumeriană, asiriană şi în literatura de mai târziu, ne dau un volum mai mare de informaţii cu privire la Nimrod decât ne dă cartea Genezei. Mulţi cercetători ai Bibliei îl compară cu Sargon din Agade, cca. 2300 î.Cr., care a fost un mare războinic, vânător şi conducător al Asiriei. El a condus expediţii spre coasta Mediteranei şi în partea de S a Anatoliei şi în Persia, iar splendoarea epocii sale şi a realizărilor sale a făcut ca această epocă să fie numită mai târziu „epocă de aur". Întrucât nu cunoaştem decât numele de împărat al lui Sargon, este posibil ca el să fi avut şi alte nume. Alţii văd în Nimrod isprăvi care au fost atribuite unor conducători din antichitate cum au fost Naram-Sin din Agade, Tuculti-Ninurta I al Asiriei (Eretz Israel 5, 1958, p. 32*-36*); sau zeităţi ca Ninurta (Nimurda), zeul războiului şi al vânatului la asirieni şi babilonieni, sau Amarutu, numele sumerian al zeului Marduc. Nu dispunem încă de date complete pentru a-l identifica cu certitudine.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: