Nicolae, nicolaiţiiNICOLAE, NICOLAIŢII. Se presupune că numele lui Nicolae din Antiohia (Faptele Apostolilor 6:5) a fost purtat de o grupare a Bisericii primare care a căutat să facă un compromis cu păgânismul, în scopul de a facilita participarea creştinilor la unele activităţi sociale şi religioase ale societăţii în care trăiau, fără însă a se simţi stânjeniţi. Este posibil ca termenul „nicolait" să fie o formă grecizată a numelui evreiesc Balaam şi de aceea să fie un termen alegoric, orientarea sectei fiind asemănătoare cu cea a personajului din VT care a încercat să-l corupă pe Israel (Numeri 22). În cazul acesta nicolaiţii sunt membrii grupării atacate de Petru (2 Petru 2:15), de Iuda (11) şi de Ioan (Apocalipsa 2:6,15 şi posibil 2:20-23), pentru că au introdus în biserică libertinajul sexual caracteristic păgânilor. Aluziile cu privire la această grupare pe care le găsim în scrierile lui Irenaeus, Clement şi Tertullian ne sugerează posibilitatea că ea a evoluat într-o sectă gnostică.

E.M.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: