netiniţiiNETINIŢII. (În ebr. netinim, în VSR „slujitorii din Templu". Pe lângă pasajul din 1 Cronici 9:2 (paralel cu Neemia 11:3) aceştia sunt menţionaţi numai în Ezra şi în Neemia (VA). În Ezra 2:43-58, ei sunt enumeraţi printre exilaţii care s-au reîntors, şi sunt grupaţi împreună cu „fiii slujitorilor lui Solomon". Când Ezra aduce înapoi o nouă partidă care să conducă ţara, el o trimite într-un loc numit Casifia ca să aducă de acolo leviţi şi netiniţi (Ezra 8:17, 20). Aceştia din urmă au ocupat o parte specială a Ierusalimului, districtul Ophel, lângă Templu (Neemia 3:26, 31; 11:21). Posibil că au locuit acolo când erau în slujba Templului, întrucât Ezra 2:70 şi Neemia 7:73 se referă la oraşele în care au locuit aceştia; este posibil, însă, ca aluzia să fie numai la perioada dinainte de rezidirea Templului.

Numele înseamnă „aceia care sunt daţi" şi Ezra 8:20 spune că David şi căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor. S-a susţinut că aceştia, împreună cu fiii slujitorilor lui Solomon au fost descendenţii prizonierilor canaaniţi sau străini, aşa cum erau gabaoniţii din Iosua 9:27. Numele străine din Ezra 2:43-58 vin în sprijinul acestei sugestii. În 1 Esdra 5:29 şi în scrierile lui Josephus (Ant. 11.128), aceştia sunt numiţi, „sclavii Templului", hierodouloi. S-a afirmat că Ezechiel a protestat împotriva lor în cap. 44:6-8, dar este puţin probabil ca netiniţii să fi rămas netăiaţi împrejur aşa cum spune Ezechiel în acest pasaj, iar faptul că sunt cuprinşi în lista lui Ezra şi funcţia care li s-a dat conform cărţilor lui Ezra şi a lui Neemia, ne arată că criticul condei al cronicarului nu a avut de ridicat nici o obiecţie la adresa lor. În mod similar, aluzia care se face la canaaniţii din Casa Domnului în Zaharia 14:21 se referă, după toate probabilităţile, la negustorii canaaniţi, aşa cum avem situaţia în Proverbe 31:24.

BIBLIOGRAFIE
E. Schürer, HJP, 2, i.273; L.W. Batten, Ezra-Nehemiah, ICC, 1913, p. 87; B.A. Levine, JBL 89, 1963, p. 207- 212.

J.S.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: