NainNAIN. Este menţionat numai în Luca 7:11. Este un mic sătuleţ, care mai poartă şi astăzi acelaşi nume, în câmpia Izreelului, la câţiva km S de Nazaret, la marginea Hermonului cel Mic, şi este acceptat în general ca fiind locul unde a avut loc întâmplarea relatată în evanghelie. Cu siguranţă că trebuie să îl distingem de Nainul despre care vorbeşte Josephus, BJ 4, 511, care era la E de Iordan. Numele este poate o formă modificată a cuvântului ebr. na’im, „plăcut", adjectiv ce descrie corect zona respectivă şi peisajul, dacă nu chiar satul în sine. O problemă o prezintă, însă, menţionarea porţii cetăţii (7:12); căci satul care astăzi se numeşte Nain nu a fost fortificat niciodată, aşa că nu putea să aibă o poartă în adevăratul sens al cuvântului. Este posibil, însă, ca termenul „poartă" să fie folosit cu un sens mai general, indicând locul prin care drumul intră în sat. Există o sugestie care rezolvă această dificultate, şi ea afirmă că satul a fost Sunem (ca şi în întâmplarea similară din 2 Împăraţi 4), unde cuvântul original synem a fost redus printr-o greşeală la nem, iar apoi confundat cu Nain. În orice caz, Sunemul se găseşte în aceeaşi zonă.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: