greciiGRECII. În NT sunt folosite două cuvinte: Hellenes şi Hellenistai. Termenul Hellenes se referă la locuitorii Greciei sau la urmaşii lor (cf. Faptele Apostolilor 16:1; Romani 1:14). De asemenea, este folosit ca echivalent pentru „neamuri" (ne-evrei), pentru a-i descrie pe aceia care nu sunt de origine evreiască (cf. Romani 10:12; Galateni 3:28).

Termenul Hellenistai este o enigmă. Este întâlnit numai în Faptele Apostolilor 6:1; 9:29 (unde manuscrisul A redă Hellenas) şi 11:20 (ca variantă, deşi probabil că Hellenas este de preferat). Interpretarea tradiţională a termenului Hellenistai este „evrei care vorbesc greceşte"; obiecţia este că Pavel, care vorbea greceşte, se numeşte pe sine Hebraios (Filipeni 3:5), care în Faptele Apostolilor 6:1 este pus în contrast cu Hellenistai (cf. C. F. D. Moule, ExpT 70, 1958-9, p. 100). Au fost oferite diferite alternative: de ex. evreii care vorbeau numai greceşte (Moule, loc. cit.); evreii din diaspora care vorbeau greceşte dar care locuiau în Palestina (J. A. T. Robinson, Twelve New Testament Studies, 1962, p. 116 ş.urm.); evreii „non-conformişti" influenţaţi de elenism şi cunoscuţi pentru opoziţia lor faţă de Templu (O. Cullmann, ExpT 71, 1959-60, p. 8-12, 39-43; vezi şi The Johannine Circle, 1976).

S.S.S.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: