GoliatGOLIAT. Un *uriaş din Gat care făcea parte din armata filisteană (1 Samuel 17:4). Este posibil ca Goliat să fi descins din acea rămăşiţă a lui Refaim care, după ce a fost împrăştiată de amoniţi (Deuteronom 2:20-21; 2 Samuel 21:22), s-a refugiat la filisteni. Pentru o discuţie cu privire la originea sa, vezi G. A. Wainwright, „Early Philistine History", VT 9, 1959, p. 79 ş.urm. Înălţimea lui este dată ca „şase coţi şi o palmă", adică, 3,2 m, dacă un cot este considerat 52,5 cm (*GREUTĂŢI ŞI MĂSURI). Faptul că, deşi acesta este un fenomen neobişnuit, nu este totodată imposibil, a fost confirmat de descoperirea în Palestina a unor schelete omeneşti de dimensiuni similare şi datând cam din aceeaşi perioadă.

Goliat a fost omorât de *David la Efes-Damim, într-o luptă al cărei caracter religios este atestat de 1 Samuel 17:43,45; probabil că este atestat şi de fuga filistenilor, dacă aceasta este atribuită convingerii lor că Dumnezeul lui Israel l-a biruit pe zeul lor (cf. 2 Samuel 23:9-12; 1 Cronici 11:12 ş.urm.). Sabia lui Goliat, care a fost păstrată într-un templu din Nob, a fost dată de preotul Ahimelec lui David când acesta a fugit dinaintea lui Saul la regele din Gat, pentru care arma probabil că reprezenta un cadou valoros.

Două menţionări ulterioare ale numelui i-au pus în nedumerire pe cercetători. Ni se spune că Elhanan l-a omorât pe „(fratele lui) Goliat din Gat" - 2 Samuel 21:19, şi iarăşi (fără paranteze) în 1 Cronici 20:5, unde numele victimei este Lahmi. S-ar putea ca *Elhanan să fi fost numele original al lui David. Pe de altă parte, unii au sugerat că acest Goliat s-ar putea să fi fost fiul adversarului lui David. Pentru o discuţie mai completă a problemei şi a soluţiilor posibile, vezi S. R. Driver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel, 1913; şi E. J. Young, IOT, 1949, p. 181 ş.urm.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: