generaţieGENERAŢIE. Mai mulţi termeni biblici pot fi traduşi cu acest cuvânt.

1. Ebr. toledot. Un cuvânt care apare de zece ori în Geneza (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1; 37:2) şi în felul acesta împarte cartea în unsprezece secţiuni, fiecare începând cu cuvintele: „Iată cartea neamurilor (generaţiile)...". Cuvântul apare de asemenea în Geneza 10:32; 25:13; 36:9; Exod 6:16,19; în Numeri 1 de mai multe ori; 3:1; Rut 4:18; 1 Cronici 1:29; 5:7; 7:2, 4, 9; 8:28; 9:9, 34; 26:31. În Exod 28:10 este tradus „naştere". Cuvântul este derivat de la yalad, „a naşte" şi probabil că aceasta explică traducerea „generaţie". Din felul în care cuvântul este folosit în VT se pare că înseamnă „istorie" sau „istoria genealogică" a unei familii sau a unui grup. În LXX cuvântul este tradus frecvent cu gr. genesis (vezi 3, mai jos), iar expresia biblos geneseos Iesou Christou, „cartea genealogiei lui Isus Cristos", în Matei 1:1, reflectă îndeaproape expresia seper toledot ’adam, „cartea genealogiei lui Adam", în Geneza 5:1.

2. Ebr. dor. Un cuvânt întâlnit frecvent şi care corespunde în general cu cuvântul „generaţie", în sensul modern al cuvântului. Se poate referi la o generaţie, ca o perioadă din trecut (Isaia 51:9) sau din viitor (Exod 3:15), sau la oamenii dintr-o generaţie (Exod 1:6). Cuvântul este folosit în Geneza 17:7, 9, unde este anunţat legământul lui Dumnezeu cu Avraam şi cu descendenţii lui. Cuvântul este folosit de asemenea cu referire la o categorie de oameni, cum este în expresia „neam (generaţie) îndărătnic şi stricat" (Deuteronom 32:5) sau „neam (generaţie) neprihănit" (Psalmul 14:5). Cuvântul aramaic înrudit, dar, apare în Daniel 4:3, 34. Termenul accadian duru este folosit pentru o generaţie ca perioada de la bunic la nepot, indicând o perioadă de 70 de ani.

3. Cuvântul gr. genesis. Folosit mai ales în LXX pentru a reda termenul ebr. toledot; este folosit în acelaşi sens în Matei 1:1 (vezi 1, mai sus). În alte pasaje din NT este folosit în sensul de „naştere" (Matei 1:18; Luca 1:14; Iacov 1:23, „faţa firească", lit. „faţa sa de la naştere" - Iacov 3:6, „roata vieţii", lit. „cursul naşterii").

4. Gr. genea. Folosit în principal în LXX pentru a traduce dor şi la fel ca acest cuvânt are cam aceeaşi gamă de sensuri ca şi termenul modern „generaţie". Este folosit cu referire la oamenii care au trăit într-o anumită perioadă (Matei 11:16) şi, prin extinderea sensului, se referă chiar şi la timp (Luca 1:50). Este evident că a fost folosit pentru a desemna componenţii unei genealogii (Matei 1:17).

5. Gr. gennema, „copil" şi „urmaş", apare în Matei 3:7; 12:34; 23:33; Luca 3:7, în fiecare caz în expresia „pui de năpârci" sau „generaţie de vipere".

6. Gr. genos, „rasă", în expresia genos eklekton în 1 Petru 2:9, „neam (rasă) ales". Este de preferat folosirea termenului „rasă" şi nu „generaţie".

S-a susţinut uneori că 40 de ani este o *cifră rotundă care indică o generaţie, cum a fost de exemplu durata rătăcirii în pustie.

BIBLIOGRAFIE
P. J. Wiseman, Clues to Creation in Genesis, 1977, p. 34-35; F. Büchsel, TDNT 1, p. 662-663, 672, 682-685; R. R. Wilson, Genealogy and History in the Biblical World, 1977, p. 158-159, n. 57; R. Morgenthaler, C. Brown, NIDNTT 2, p. 35-39.

T.C.M.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: