gelozieGELOZIE. Termenul principal din VT care este tradus „gelozie" este qin’a, drivat de la verbul qana, a cărui rădăcină înseamnă „a deveni roşu închis (la culoare)" (Numeri 5:14; Proverbe 6:34; Ezechiel 16:42; etc.). În LXX traducerea obişnuită a termenului qin‘a, şi a cuvintelor înrudite, este zeloo sau parazeloo (Deuteronom 32:21; cf. Romani 10:19) şi aceştia sunt termenii principali folosiţi în NT (Faptele Apostolilor 7:9; Romani 11:11; 1 Corinteni 10:22; 13:4). Atât cuvintele ebr. cât şi cele gr. se referă la un sentiment unic care acaparează toată gândirea şi care poate fi condamnabil sau lăudabil, după cum obiectul geloziei este propria persoană sau o cauză dincolo de sine. În primul caz rezultatul este invidia sau ura faţa de alţi oameni (Geneza 30:1; Proverbe 3:31; Ezechiel 31:9), care în NT este opusul dragostei şi, prin urmare, inamicul adevăratei părtaşii creştine (1 Corinteni 13:4; 2 Corinteni 12:20; Iacov 3:14). Biblia însă prezintă şi cealaltă posibilitate, o „gelozie divină" (2 Corinteni 11:2), concentrarea tuturor eforturilor pentru urmărirea unui scop bun (1 Împăraţi 19:10; Exod 20:5; 1 Corinteni 12:31). Această folosire pozitivă este asociată adesea cu căsătoria, unde o gelozie pentru exclusivitatea relaţiei dintre soţi este o condiţie necesară a durabilităţii căsniciei (Numeri 5:11 ş.urm.; Ezechiel 16:38; 2 Corinteni 11:2). Gelozia este atibuită atât lui Dumnezeu cât şi oamenilor (Exod 20:5; 34:14; Naum 1:2). Uneori este dificil să înţelegem acest lucru deoarece termenul a ajuns să aibă un sens negativ în limba noastră modernă. Scriptura, însă, depune mărturie despre o aplicare pozitivă a geloziei şi o foloseşte ca un termen extrem de relevant pentru a descrie zelul sfânt al lui Dumnezeu pentru cinstirea Numelui Său şi pentru binele poporului Său cu care este legat printr-un legământ de căsătorie (Deuteronom 32:16,21; 2 Împăraţi 19:31; Ezechiel 36:5 ş.urm.; Zaharia 1:14 ş.urm.; Ioan 2:17). În sensul acesta, gelozia lui Dumnezeu este esenţa caracterului Său moral, o cauză majoră pentru închinarea şi încrederea poporului în El, un motiv de teamă pentru duşmanii Lui.

B.A.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: