gâtGÂT.

1. Termenul ebr. ‘orep este folosit cu referire la gât sau la ceafă; este tradus de asemenea „spate", când este folosit cu privire la duşmanii care întorc spatele în luptă (de ex. Exod 23:27). Este folosit în idei similare cu privire la conflict (Geneza 49:8; Iov 16:12) şi în expresia metaforică „tari la cerbice", care indică încăpăţânare sau rebeliune (Deuteronom 31:27; 2 Împăraţi 17:14; Isaia 48:4).

2. Un alt termen tradus cu gât este termenul ebr. garon; acesta se referă la partea anterioară gâtului (Isaia 3:16; Ezechiel 16:11) sau beregata (Psalmul 5:9; Ieremia 2:25); a ajuns să însemne voce (glas) (Isaia 58:1, „strigă în gura mare", lit. „strigă cu gâtul").

3. Termenul ebr. cel mai frecvent folosit pentru gât este sawwa’r în general; el este întrebuinţat în contextul purtării unui jug care simbolizează supunere (Geneza 27:40; Ieremia 30:8); purtarea unui lănţişor (Geneza 41:42); sau al căderii pe gâtul cuiva pentru a-l îmbrăţişa (Geneza 33:4), sau uneori în expresia „a pune gâtul sub *piciorul unui cuceritor" (Iosua 10:24).

4. Cuvântul gr. trachelos este folosit cu privire la îmbrăţişare (Luca 15:20) sau referitor la purtarea unui jug (Faptele Apostolilor 15:10), sau despre purtarea unei pietre de moară, o piatră netedă mare, cu o gaură în mijloc, ca să tragă trupul în jos (Matei 18:6). Pavel spune că şi-a pus gâtul în joc, atunci când se referă la riscul decapitării (Romani 16:4). De la trachelos derivă verbul trachelizo, „a expune gâtul", folosit în Evrei 4:13, la participiul perfect, diateza pasivă, în sensul de „descoperit".

B.O.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: