GaledGALED. (ebr. gal’ed, „movila mărturiei"). Nume dat movilei ridicate de Iacov şi Laban ca aducere aminte a legământului pe care l-au făcut în N Transiordaniei (Geneza 31:47-48; *STÂLP). Laban i-a dat un nume aramaic echivalent, Yegar-Sahaduta. Documentele din prima jumătate a mileniului al 2-lea î.Cr. indică un amestec de grupuri etnice în N Mesopotamiei. Este posibil ca între aceştia să fi fost şi aramei şi se poate ca dialectul lor să fi fost adoptat de alte grupuri semitice. Încă nu există dovezi concrete despre prezenţa arameilor în această regiune (*ARAM).

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: