GabataGABATA. Un cuvânt aramaic care înseamnă „înălţime", „ridicătură"; cuvânt folosit de băştinaşi pentru un anumit loc. Trebuie să fi fost situat pe o înălţime.

Gabata identifică acelaşi loc cunoscut sub numele de „Pardosit cu pietre" (lithostroton), dar nu descrie exact acelaşi loc. În Ioan 19:13 ni se spune că este un „loc” numit înălţime (Ridicătură) sau Pardosit cu pietre. Am putea presupune că pardoseala de pietre a fost pusă de Irod în faţa palatului său din Oraşul de sus (la colţul de NV al primului zid din N). Acest palat a fost reşedinţa oficială a guvernatorilor romani, inclusiv Pilat, aşa cum reiese clar din incidentele descrise de Josephus.

Cuvântul gr. lithostroton a fost adoptat de romani pentru a descrie o zonă pavată, fie cu un mozaic (opus sectile), fie cu pietre cubice. Se ştie că Irod a folosit ambele tipuri de pardoseli; mozaicul de la Ierihon (pietre încrustate, unele colorate, dispuse într-un model) şi pietrele cubice de la Ierusalim, în special pentru străzile şi terasele din afara zidurilor imense ale Muntelui Templului (excavate de Mazar). Fundaţiile acestui palat din Oraşul de sus au fost excavate, dar suprastructurile lipsesc. Până în prezent nu a fost descoperit Locul Pardosit cu pietre.

Amplasarea locului „Pardosit cu pietre" propusă de pelerinii creştini la Mănăstirea Fiicelor Sionului trebuie respinsă. Cei ce o susţin greşesc atunci când afirmă că Isus a fost adus la judecată în fortăreaţa Antonia de pe Muntele Templului; după cum s-a afirmat mai sus, reşedinţa lui Pilat a fost în palatul din Oraşul de sus. În afară de aceasta, pardoseala menţionată nu se potriveşte nici cu Antonia; probabil că pardoseala a făcut parte din piaţa publică de la poarta de E la Aelia Capitolina a lui Hadrian. Bazinele de dedesubtul ei erau acoperite iar deasupra erau instalate maşinării de asediu atunci când romanii, sub conducerea lui Titus, au atacat fortăreaţa Antonia (Prima revoltă). Pe vremea lui Isus existau bazine descoperite m afara zidurilor fortăreţei. Pardoseala pusă peste ele şi prezentată în zilele noastre ca şi lithostroton, încă nu fusese pusă.

J.P.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: