EzechielEZECHIEL (ebr. yehezqe’l, „Dumnezeu întăreşte"). Numele este întâlnit într-o formă aproximativ echivalentă cu cea ebraică în 1 Cronici 24:16 pentru căpetenia unuia dintre ordinele preoţeşti.

Ezechiel, fiul lui *Buzi, a fost deportat în Babilon, aproape cu certitudine o dată cu Ioiachin, în 597 î.Cr. (2 Împăraţi 24:14-17). El s-a stabilit în satul Tel-Abib pe malurile râului *Chebar. Cinci ani mai târziu a primit chemarea de profet (Ezechiel 1:2), poate la vârsta de 30 de ani (1:1), deşi această interpretare este contestată de mulţi fără să ofere o explicaţie mai satisfăcătoare. El a mai trăit după aceea 22 de ani (29:17).

Avem puţine informaţii cu privire la viaţa lui. Deşi el a avut cunoştinţe amănunţite despre Templul din Ierusalim şi ritualurile lui, nu există nici o dovadă că el ar fi slujit la Templu. Chiar şi acei autori, de ex. Cooke (ICC), care sugerează că cea mai mare parte din cap. 1-24 au fost profeţii rostite în Ierusalim, nu sugerează că Ezechiel ar fi slujit la Templu. Gândirea lui, mai mult decât a oricărui alt profet, este influenţată de simbolismul preoţesc. Profeţiile lui nu au fost primite bine (3:25), dar la scurtă vreme după aceasta îl găsim într-o poziţie de cinste (8:1; 14:1; 20:1), fapt care s-ar putea datora rangului familiei sale; majoritatea oamenilor nu au luat în serios mesajul său (33:30-32). Soţia lui a murit subit în ziua în care Nebucadneţar a încercuit Ierusalimul (24:1-2, 15-18); nu sunt menţionaţi copii ai lor.

H. Wostermann, Theologische Studien und Kritiken, 1877, a încercat să arate, pe baza unor pasaje cum sunt 3:23-4:8, că el a suferit de o boală de nervi, pe care el a numit-o catalepsie. Deşi aceasta a fost o părere răspândită într-o perioadă, în zilele noastre este acceptată de puţini cercetători. Există multe controverse cu privire la modul în care trebuie interpretate acţiunile simbolice ale lui Ezechiel. Unii, de ex. A. B. Davidson, Ezekiel (CBSC), p. xxx, şi J. Skinner, HDB, 1, p. 817a, au susţinut că ele au avut loc doar în mintea profetului. O părere mai răspândită este că, deşi au fost realizate practic, interpretarea pe care le-o dăm trebuie să ia în considerare un element metaforic incompatibil cu o interpretare pur literală. Vezi de asemenea articolul care urmează.

H.L.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: