evanghelistEVANGHELIST. Cuvântul tradus în NT „evanghelist" este un substantiv derivat de la verbul euangelizomai, „a anunţa veşti" şi este redat de obicei în traduceri prin „a predica Evanghelia". (Termenul din NT se aseamănă cu termenul ebr. (mebasser, mebasseret), în Isaia 40:9; 52:7). Verbul este întâlnit foarte frecvent în NT şi este aplicat lui Dumnezeu (Galateni 3:8), Domnului nostru (Luca 20:1) şi membrilor de rând ai Bisericii (Faptele Apostolilor 8:4), cât şi apostolilor aflaţi în călătorii misionare. Substantivul „evanghelist" apare numai de trei ori în NT. Timotei (2 Timotei 4:5) este îndemnat de Pavel să facă lucrul unui evanghelist; cu alte cuvinte, să facă cunoscute adevărurile Evangheliei. Timotei l-a însoţit pe apostol în călătoriile sale misionare, dar din îndemnurile adresate în cele două scrisori este clar că atunci când i-a scris Pavel lucrarea lui era în mare măsură locală şi pastorală. Faptul că el este îndemnat să facă lucrarea unui evanghelist arată că un evanghelist poate fi în acelaşi timp păstor şi învăţător.

În Faptele Apostolilor 21:8 Filip este descris ca „evanghelistul". Filip fusese ales ca unul dintre cei Şapte din Faptele Apostolilor 6, iar după persecutarea lui Ştefan el a avut un rol proeminent în propovăduirea Evangheliei în părţile neevanghelizate (de ex. Faptele Apostolilor 8:5, 12, 35, 40). Deşi era evanghelist, el nu a fost inclus în rândul apostolilor (Faptele Apostolilor 8:14). O distincţie similară este făcută între Timotei şi apostoli în 2 Corinteni 1:1 şi Coloseni 1:1. Se va vedea că, deşi apostolii erau evanghelişti, nu toţi evangheliştii erau apostoli. Această distincţie este confirmată în Efeseni 4:11, unde slujba de „evanghelist" este menţionată după „apostol" şi „prooroc", dar înainte de „păstor" şi „învăţător". Din acest pasaj reiese clar că darul de evanghelist era un dar distinct în biserica creştină; şi deşi toţi creştinii îndeplineau această slujbă sacră, după cum se ivea prilejul, erau unii oameni chemaţi şi înzestraţi în mod special de Duhul Sfânt pentru această lucrare.

Mai târziu în istoria Bisericii termenul „evanghelist" a fost folosit pentru a indica scriitorul uneia dintre cele patru evanghelii.

BIBLIOGRAFIE
L. Coenen, NIDNTT 2, p. 107-115.

D.B.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: