EutihEUTIH („Norocos", un nume grec obişnuit). Un tânăr din Troa care a căzut de la un geam de la etaj în timpul unei cuvântări a lui Pavel care s-a prelungit până noaptea (Faptele Apostolilor 20:7-12). H. J. Cadbury (Book of Acts in History, p. 8 ş.urm.) indică un accident fatal similar menţionat în Oxyrhynchus Papyri, 3.475. Întrucât v. 8 pare să fie legat de acest incident, cuvintele lui Luca sugerează o ameţeală crescândă şi irezistibilă, cauzată probabil de numărul mare de lămpi.

Caracterul miraculos al deznodământului a fost pus la îndoială, cuvintele lui Pavel din v. 10 fiind aplicate la diagnostic şi nu la vindecare. Totuşi, v. 9 arată că Luca însuşi a fost sigur că Eutih era mort. „Viaţa lui" a fost „în el" după ce Pavel l-a luat în braţe (cf. 2 Împăraţi 4:34). Eutih şi-a revenit complet până a doua zi dimineaţa, când a plecat Pavel (v. 12: potrivit Textului Apusean el s-a alăturat grupului care şi-a luat rămas bun de la Pavel). Dacă ţinem seamă că relatarea lui Luca este cea a unui martor ocular, înţelegem de ce povestirea este plină de viaţă şi de ce întrerupe succesiunea evenimentelor. Presupunerea că aceasta este „o întâmplare din vremea aceea care a ajuns să fie atribuită lui Pavel şi pe care Luca a găsit-o în această formă şi a introdus-o în naraţiunea sa" (Dibelius) crează dificultăţi.

BIBLIOGRAFIE
W. M. Ramsay, SPT, p. 290 ş.urm.; M. Dibelius, Studies in the Acts of the Apostles, E.T., 1956, p. 17 ş.urm.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: