eunucul etiopianEUNUCUL ETIOPIAN. Un funcţionar înalt (dynastes), vistierul curţii reginei Candace a *Etiopiei, convertit în urma propovăduirii lui Filip (Faptele Apostolilor 8:26-40). În antichitate era un lucru obişnuit ca *eunucii, care erau de obicei păzitorii haremului, să se ridice la poziţii înalte.

Fiind oprit de la participarea activă la ritualurile iudeilor datorită rasei şi datorită castrării sale (Deuteronom 23:1), probabil că el era un „om temător de Dumnezeu". Cunoaşterea iudaismului şi a VT (citatul din Isaia 53 pare să fie din LXX) nu este surprinzătoare, dacă ţinem seamă de aşezările evreieşti din Egiptul de Sus şi de impactul considerabil pe care felul de viaţă şi gândirea evreiască l-au avut asupra etiopienilor. Zelul său pentru studierea Scripturilor, primirea Evangheliei şi botezul lui îl evidenţiază ca pe unul dintre convertiţii vrednici de a fi luaţi în considerare din Faptele Apostolilor, chiar dacă mărturisirea lui (Faptele Apostolilor 8:37) nu este sprijinită de cele mai bune ms. Potrivit tradiţiei etiopiene el a fost primul evanghelist al ţării sale.

D.A.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: