EuniceEUNICE. Mama lui Timotei, o femeie a cărei credinţă a fost demnă de remarcat (2 Timotei 1:5). Ea a fost evreică (Faptele Apostolilor 16:1), o femeie evlavioasă, pentru că ştim că educaţia biblică a lui Timotei a început la o vârstă fragedă (2 Timotei 3:15), dar soţul ei era ne-evreu iar fiul ei nu fusese tăiat împrejur (Faptele Apostolilor 16:3). Dacă avem în vedere căsătoriile mixte ale evreilor cu familiile de frunte din Frigia (Ramsay, BRD, p. 357; cf. CBP, 2, p. 667 ş.urm.), acest fapt putea reprezenta ascensiunea socială a familiei sale şi nu o decădere personală. Unele ms. latine ale textului din Faptele Apostolilor 16:1 şi Origen, în comentariul despre Romani 16:21, spun că ea era văduvă, iar termenul hyperchen din Faptele Apostolilor 16:3 ar putea veni în sprijinul acestei idei. Ea locuia la Derbe sau la Listra: din punct de vedere lingvistic, ambele variante pot fi justificate (cf. BC, 4, p. 184, 254). Numele ei este grec, dar nu pare să fie un nume obişnuit.

S-a sugerat uneori că Pavel se referă la credinţa iudaică, dar cea mai naturală interpretare a textului din 2 Timotei 1:5 (şi Faptele Apostolilor 16:1) este aceea că credinţa creştină „s-a sălăşluit mai întâi" în *Lois şi Eunice (adică, înainte de convertirea lui Timotei); (timpul aorist, făcând aluzie probabil la evenimentul convertirii, care a avut loc fără îndoială în prima călătorie misionară a lui Pavel).

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: