ErecEREC. O cetate antică din Mesopotamia, menţionată în Tabelul naţiunilor (Geneza 10:10) ca una dintre posesiunile lui Nimrod în ţara *Şinear. Fiind cunoscută de sumerieri sub numele Unu(g) şi de acadieni sub numele Uruk, a fost una dintre cetăţile importante din perioada sumeriană. Este menţionată în lista sumeriană de regi ca reşedinţa Dinastiei a 2-a după Potop, unul dintre regii acestei dinastii fiind Ghilgameş, care mai târziu a devenit unul dintre marii eroi ai legendei sumeriene. Deşi cetatea a continuat să existe sub ocupaţie în perioadele de mai târziu (gr. Orchoe), ea nu a reuşit niciodată să depăşească importanţa pe care a avut-o în trecut. Uruk este reprezentat în zilele noastre de un grup de movile numite de arabi Warka, situate în S Babiloniei, la vreo 64 km NV de Ur şi la 6 km E de cursul actual al *Eufratului. Deşi locul a fost cercetat în urmă cu mai bine de un secol de către W. K. Loftus (Travels and Researches in Chaldaea and Susiana, 1857), excavaţiile principale au fost făcute într-o serie de expediţii germane în 1912, 1928-39 şi 1954-60. Rezultatele sunt de o importanţă remarcabilă pentru istoria veche a Mesopotamiei. Rămăşiţele preistorice din Perioada Ubaid (*SUMER) au fost urmate de o arhitectură monumentală şi de sculpturi în piatră de la sfârşitul perioadei preistorice care ilustrează în mod abundent cultura materială a Mesopotamiei de la începutul istoriei. În aceste nivele, datând din mileniul al 4-lea î.Cr., au fost descoperite cele mai vechi inscripţii cunoscute până în prezent. Acestea sunt pe tăbliţe de lut şi deşi semnele sunt doar pictografice, este probabil ca limba folosită să fi fost cea sumeriană.

BIBLIOGRAFIE
R. North, „Status of the Warka Excavations", Orientalia s.n. 26, 1957, p. 185-256.

T.C.M.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: