Erast


ERAST.

1. Un colaborator al lui Pavel, care a luat parte la misiunea lui Timotei în Macedonia, pentru a-i permite lui Pavel să continue lucrarea din Efes (Faptele Apostolilor 19:22). Este posibil ca misiunea să fi fost îndreptată în ultimă instanţă spre Corint (cf. 1 Corinteni 4:17) şi Erast să fi fost unul dintre „fraţii" din 2 Corinteni 8; dar nu se poate afirma cu certitudine. Totuşi, nu încape îndoială că el este Erast despre care se menţionează în 2 Timotei 4:20 că se află la Corint.

2. Vistiernicul cetăţii Corint, care trimite salutări în Romani 16:23 (*CUART). O inscripţie latină descoperită la Corint afirmă că „Erast a pus acest pavaj pe cheltuiala sa, în semn de apreciere pentru că a fost numit edil" al cetăţii. Mulţi cercetători (de ex. Broneer) acceptă identificarea cu vistiernicul creştin.

Unii merg mai departe şi identifică 1. cu 2.: G. S. Duncan, de exemplu, arată că 2 Timotei 4:20 sugerează că Erast, spre deosebire de Timotei, a încheiat călătoria la Corint, unde a devenit vistiernic după un an sau doi (St. Paul‘s Ephesian Ministry, p. 79 ş.urm.); dar o asemenea ascensiune politică este puţin probabilă, iar numele este destul de obişnuit.

BIBLIOGRAFIE
H. J. Cadbury, JBL 50, 1931, p. 42 ş.urm.; O. Broneer, BA 14, 1951, p. 78 ş.urm., în special p. 94; P. N. Harrison, paulines and Pastorals, 1964, p. 100-105.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: