epistole catolice (generale)EPISTOLE CATOLICE (GENERALE). În cursul formării *Canonului NT, Epistolele lui Iacov, 1 şi 2 Petru, 1, 2 şi 3 Ioan şi Iuda au ajuns să fie grupate împreună şi să fie numite „Epistole catolice (generale)" deoarece, cu excepţia a 2 şi 3 Ioan, ele au fost adresate unei categorii mai largi de cititori decât o biserică locală sau o persoană. Clement din Alexandria vorbeşte despre epistola trimisă de Conciliul din Ierusalim (Faptele Apostolilor 15:53) şi o numeşte „epistola catolică a tuturor apostolilor"; Origen foloseşte acest termen cu referire la Epistola lui Barnaba, cât şi pentru Epistolele lui Ioan, Petru şi Iuda. Ulterior termenul „catolic" a fost aplicat Epistolelor care erau acceptate de biserica universală şi care erau ortodoxe (corecte în crez) din punct de vedere doctrinar; în felul acesta a ajuns să fie sinonim cu „autentic" sau „canonic". Astfel, cu privire la alte documente scrise în numele lui Petru, Eusebius spune: „Nu ştim ca ele să ne fi fost transmise ca şi scrieri catolice" (EH 3. 3).

R.V.G.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: