EpafroditEPAFRODIT. Un creştin macedonean din Filipi. Nu există motive să-l identificăm cu Epafra din Coloseni 1:7; 4:12 sau Filimon 23. Numele lui înseamnă „plăcut" sau „fermecător". Pavel îl numeşte „trimisul (mesagerul) vostru" (hymon apostolon, Filipeni 2:25), unde termenul utilizat este adesea tradus în celelalte locuri în care apare cu: „apostol". Aceasta nu înseamnă că Epafrodit a deţinut vreo funcţie în biserica din Filipi; el a fost doar un mesager (cf. 2 Corinteni 8:23) care a dus din partea bisericii un dar pentru Pavel, aflat în închisoare în Roma. El s-a îmbolnăvit grav, poate ca rezultat al efortului făcut în călătoria de la Filipi la Roma, sau în timpul slujirii lui Pavel la Roma. În Filipeni 2:30 ni se spune că „şi-a pus viaţa în joc". Cuvântul folosit este paraboleusamenos, „şi-a riscat viaţa", de la paraboleuesthai, „a miza, a se aventura".

BIBLIOGRAFIE
J. Agar Beet, „Epaphroditus and the gift from Philippi", The Expositor, 3rd Series, 9, 1889, p. 64 ş.urm.; C. O. Buchanan, „Epaphroditus Sickness and the Lefter to the Philippians", EQ 36, 1964, p. 157 ş.urm.

D.O.S.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: