En-RimonEN-RIMON (ebr. ‘en-rimmon, „izvorul rodiei"). Un sat din Iuda, ocupat din nou după Exil (Neemia 11:29). Fie că a fost format prin unirea a două sate separate, Ain şi Rimon, aşa cum citim în Iosua 15:32; 19:7; 1 Cronici 4:32 - En-Rimon a fost întotdeauna un singur sat, situat la început în teritoriul lui Iuda (Iosua 15:32), dar transferat la scurtă vreme în stăpânirea lui Simeon (Iosua 19:7). A fost identificat cu Umm er-Ramamin, la 15 km N de Beer-Şeba.

M.A.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: