ElonELON. (ebr. ‘elon, ’elon).

1. Un hitit din Canaan (Geneza 26:34;36:2).

2. Conducătorul unei familii din Zabulon (Geneza 46:14; Numeri 26:26) („Helon", Numeri 1:9; 2:7, etc.).

3. Un judecător în Israel, din tribul lui Zabulon (Judecători 12:11-12).

4. Un oraş din teritoriul lui Dan, în S (Iosua 19:43); este posibil să fie Kh. W. Alin, la 2 km E de Bet-Semeş (GTT, p. 349). Se poate ca Elon-Bet-Hanan (1 Împăraţi 4:9) să fie acest Elon (Mazar, IEJ 10, 1960, p. 67) sau Aialon (LOB, p. 278). Numele, la fel ca şi *Elah, înseamnă „terebint" sau „stejar" (Iosua 19:33).

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: