Eloi, Eloi, lama sabactaniELOI, ELOI, LAMA SABACTANI. Expresia apare în Marcu 15:34 şi, într-o formă puţin diferită, în Matei 27:46. Este una dintre strigările Domnului de pe cruce, un citat din Psalmul 22:1. Este posibil ca forma „Eli" să fie confundată cu Ilie (în ebr. el’yya), şi de aceea este mai probabil ca forma din Matei să fie forma originală. Domnul nostru foloseşte aramaica, citând aproape exact forma din Targum.

Dificultatea explicării acestei strigări este cel mai puternic argument pentru autenticitatea ei. Explicaţii inadecvate sunt că strigarea ar reflecta intensitatea sentimentelor umane ale Domnului, că ar revela dezamăgirea speranţei Sale că Tatăl, într-o situaţie extremă, avea să instaureze era nouă, sau că Domnul nu ar face decât să recite Psalmul, ca un act de devoţiune. Strigarea poate fi înţeleasă numai în lumina doctrinei NT despre ispăşire, potrivit căreia Cristos S-a identificat cu omul păcătos şi a suferit o separare de Dumnezeu (cf. Filipeni 2:8; 2 Corinteni 5:21). Este un mister pe care nu-l putem desluşi.

BIBLIOGRAFIE
D. H. C. Read, „The Cry of Dereliction", ExpT 68, 1956-7, p. 260 ş.urm.

A.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: