ElişaELIŞA. Fiul cel mai mare al lui *Iavan (Geneza 10:4 = 1 Cronici 1:7), al cărui nume este dat mai târziu urmaşilor săi care au locuit într-o regiune maritimă (‘iyye, „insule", sau „ţinuturi de coastă") care au făcut comerţ cu purpură cu Tirul (Ezechiel 27:7). Este foarte probabil că numele biblic ’elisa (LXX Elisa) poate fi echivalat cu Alasia din scrierile ne-biblice. Acest nume apare în inscripţii egiptene şi cuneiforme (Boghaz-Koi, Alalah, Ugarit) şi a fost sursa pentru opt dintre scrisorile de la Amarna, în care apare de obicei sub forma a-la-si-ia. Aceste texte arată că Alasia era un exportator de cupru şi este posibil, deşi nu este acceptat unanim, ca numele să fie identificat cu localitatea Enkomi de pe coasta de E a Ciprului, unde excavaţiile făcute de C. F. A. Schaeffer au scos la lumină un centru meşteşugăresc şi comercial important din Epoca Târzie a Bronzului. Numele Alasia poate fi dat de asemenea zonei aflate sub influenţa politică a cetăţii şi se poate ca uneori să fi inclus avanposturile de pe coasta feniciană.

BIBLIOGRAFIE
R. Dussaud în C. F. A. Schaeffer, Enkomi-Alasia, 1952, p. 1-10; AS 6, 1956, p. 63-65; KB 3, p. 55.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: