EliezerELIEZER. (ebr. ‘eli’ezer, „Dumnezeu este ajutorul (meu?")). Numele apare în multe locuri în istoria biblică.

1. Eliezer din Damasc, căpetenia slujitorilor lui Avraam şi moştenitorul său adoptiv înainte de naşterea lui Ismael şi Isaac (Geneza 15:2-3). Obiceiul potrivit căruia o familie fără copii putea adopta pe cineva din afara familiei ca moştenitor este atestat în perioada cca. 2000-1500 î.Cr.; un asemenea moştenitor adoptiv trebuia să cedeze întâietatea unui fiu natural născut după adoptarea lui. Vezi de asemenea D. J. Wiseman, IBA, 1959, p. 25-26. Cu privire la aceste obiceiuri în Ur, cca. 1800 î.Cr., vezi Wiseman, JTVI 88, 1956, p. 124. Pentru obiceiuri similare în tălbliţele de la *Nuzi, vezi Speiser, AASOR 10, 1930, textele H 60, H 67, p. 30, 32 etc.

2. Al doilea fiu al lui Moise a fost numit Eliezer în amintirea faptului că Moise a scăpat de sabia lui Faraon (Exod 18:4; 1 Cronici 23:15). Eliezer a avut un singur fiu, Rehabia, dar acesta a avut mulţi urmaşi, dintre care unul (Şelomit) a devenit vistiernicul lui David pentru lucrurile închinate Domnului (1 Cronici 23:17-18; 26:25-26).

3. Nepot al lui Beniamin, părintele unui clan din Beniamin (1 Cronici 7:8).

4. Unul dintre cei şapte preoţi care au sunat din trâmbiţe înaintea chivotului atunci când David l-a dus la Ierusalim (1 Cronici 15:24).

5. Eliezer, fiul lui Zicri, conducător tribal din seminţia lui Ruben, în timpul Im David (1 Cronici 27:16).

6. Profet care a profeţit lui Iosafat, regele lui Iuda, că flota lui maritimă de la Eţion-Gheber avea să fie distrusă, ca pedeapsă pentru alianţa lui cu Ahazia, regele rău al lui Israel (2 Cronici 20:35-37).

7. Unul dintre cei unsprezece bărbaţi însărcinaţi de Ezra să caute leviţi pentru a se întoarce la Ierusalim în 458 î.Cr. (Ezra 8:16 ş.urm.).

8-10. Trei bărbaţi, inclusiv un preot şi un levit, care şi-au luat soţii străine (Ezra 10:18, 23, 31).

11. Un Eliezer apare în şirul strămoşilor pământeşti ai lui Cristos, în Luca 3:29.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: