EliaşibELIAŞIB. În VT sunt mai multe persoane cu acest nume: un urmaş al lui David (1 Cronici 3:24); un preot din vremea lui David (1 Cronici 24:12); un cântăreţ (Ezra 10:24); un fiu al lui Zatu (Ezra 10:27); un fiu al lui Bani (Ezra 10:36). Numele a fost găsit de asemenea pe sigilii şi pe ostraca (scoicile) descoperite la *Arad.

Cel mai însemnat a fost marele preot din vremea lui Neemia. El este menţionat prima dată în Ezra 10:6, ca tatăl lui Iohanan, dar în pasajul acesta nu este numit mare preot. Josephus spune că tatăl lui Eliaşib, Ioiachim, a fost mare preot atunci când Ezra a mers la Ierusalim în 458 î.Cr. (Ant. 11. 154). Când a venit Neemia, în 445 î.Cr., Eliaşib era mare preot şi a luat parte la construirea zidurilor cetăţii (Neemia 3:1, 20-21). Mai târziu el a făcut un compromis şi s-a încuscrit cu Tobia (Neemia 13:4) şi l-a adăpostit în incinta Templului (Neemia 13:5). Unul dintre nepoţii săi s-a căsătorit cu fiica lui Sanbalat (Neemia 13:28). Genealogia lui este dată în Neemia 12:10-11.

J.S.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: