EleazarELEAZAR. Numele care înseamnă „Dumnezeu a ajutat" a fost dat mai multor personaje din VT. Cu puţine excepţii (1 Samuel 7:1; 2 Samuel 23:9-10 (1 Cronici 11:12); 1 Cronici 23:21-22; 24:28; Ezra 8:33; 10:25; Neemia 12:42; Matei 1:15), este vorba de Eleazar, al treilea fiu al lui *Aaron, care l-a succedat ca mare preot (Numeri 20:25-28; Deuteronom 10:6). Încă înainte de moartea tatălui său el este prezentat ca având o poziţie importantă în ierarhia preoţească (Numeri 3:32; 4:16; 16:37-40; 19:3-4), fapt care a rezultat din pedepsirea lui Nadab şi Abihu, fraţii săi mai mari (Levitic 10:1-2). În calitate de mare preot el este menţionat frecvent alături de Moise sau Iosua, ca lider al israeliţilor (de ex. Numeri 26:1; Iosua 14:1).

Aproape toate referirile la Eleazar în VT se găsesc fie în secţiunile „preoţeşti" ale Pantateuhului, fie în scrierea Cronicarului. În vremurile post-exilice „fiii lui Eleazar" au format una dintre cele două categorii principale de preoţi cu drepturi depline, „fiii lui Aaron" (1 Cronici 24:4-6; în Ezra 8:2 fiul său Fineas apare ca strămoş al grupului). Întrucât în vremea aceea Ţadoc era considerat urmaş al lui Eleazar (1 Cronici 6:1-8, 50-53; 24:3), se pare că poziţia de mare preot era deţinută de membri ai acestei categorii. Ezra a fost un membru important al acestei grupe (Ezra 7:5). Se crede în general că tradiţia cu privire la Eleazar a fost dezvoltată în cercurile preoţeşti pentru a proteja privilegiile exclusive ale acestui grup, care au fost descendenţii preoţilor care au oficiat în Ierusalim înainte de Exil (cf. Cody). Dacă teoria aceasta ar fi corectă, ar afecta modul în care sunt interpretate textele relevante. Dar faptul că Aaron a avut un fiu numit Eleazar care l-a urmat în slujba preoţească şi că Eleazar a avut un fiu numit Fineas, este un fapt stabilit pe baza textelor mai vechi (Deuteronom 10:6; Iosua 24:33 şi (?) Judecători 20:28). Potrivit cu Iosua 24:33 el a fost îngropat la Ghibea, în ţinutul lui Efraim.

BIBLIOGRAFIE
IDB, 2, p. 75-76; A. Cody, A History of Old Testament Priesthood, 1969, p. 171-174.

G.I.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: