Elat (Elot), Eţion-Gheber


ELAT (ELOT), EŢION-GHEBER . Aşezare (sau aşezări) la extremitatea nordică a Golfului Aqaba. Este menţionată pentru prima oară ca un popas în călătoria Israelului în pustie (Numeri 33:35-36; Deuteronom 2:8), în secolul al 13-lea î.Cr. Probabil că în vremea aceea Elat şi/sau Eţion-Gheber au fost doar nişte fântâni şi livezi de palmieri din apropiere de Aqaba din zilele noastre, care a fost întotdeauna locul obişnuit pentru aşezările din acest district.

Solomon (cca. 960 î.Cr.) a dezvoltat mineritul şi topitorii de cupru  şi fier în Arabah, la N de Eţion-Gheber, o aşezare nouă (Tell el-Kheleifeh) la 4 km V de Aqaba, vechiul Elat. Teoria că Eţion-Gheber a fost o topitorie a fost abandonată (Rothenberg, PEQ 94, 1962, p. 44-56; N. Glueck, The Other Side of the Jordan, 1970, p. 113-115), dar se poate să fi fost un depozit. În faza I, Eţion-Gheber/Elat a servit de asemenea ca port maritim pentru flota comercială a lui Solomon în Marea Roşie care naviga la Ofir şi în Arabia (1 Împăraţi 9:26; 2 Cronici 8:17); la câteva vreme după domnia sa, Eţion-Gheber a fost ars şi reconstruit (faza II) în secolul al 9-lea î.Cr., probabil de Iosafat, regele lui Iuda (cca. 860 î.Cr.), a cărui flotă - care a încercat să imite flota lui Solomon - a fost distrusă (1 Împăraţi 22:48; 2 Cronici 20:36-37) probabil pe stâncile de acolo, din cauza vânturilor puternice din această regiune. În timpul domniei lui Ioram, regele lui Iuda (cca. 848 î.Cr.), Edomul s-a răsculat (2 Împăraţi 8:21-22), a izolat, a ars şi a reocupat Eţion-Gheberul. Vreo 60 de ani mai târziu Ozia (Azaria), regele lui Iuda (cca 780 î.Cr.), a recucerit Eţion-Gheber de la Edom (2 Împăraţi 14:22; 2 Cronici 26:2) şi l-a reconstruit, dându-i numele Elat (faza III). Un sigiliu al succesorului său, Iotam, a fost găsit în acest Elat reconstruit. Totuşi, Reţin, regele Aramului (Siria) a cucerit Elatul de la Ahaz, regele lui Iuda (cca. 730 î.Cr.), perminţându-i să se întoarcă în stâpânirea edomiţilor (aliaţi?) (2 Împăraţi 16:6; dar în v. 6b VA şi VR traduc: „sirienii au venit şi au locuit...", iar VSR traduce „edomiţii au venit..." - diferenţa este că VSR a schimbat un r cu un d foarte asemănător).

În perioada secolelor 7-4 î.Cr. (fazele IV şi V), Elatul a rămas sub stăpânire edomită; în Elatul „edomit" au fost descoperite câteva sigilii din secolul al 7-lea aparţinând edomitului „Qossanai, slujitorul regelui" (Edomului). În timpul stăpânirii persane, comerţul cu Arabia, prin Elat, a continuat să prospere, aşa cum dovedesc documentele aramaice ostraca din secolul al 5-lea şi al 4-lea (inclusiv chitanţe pentru vin), cât şi vase de lut greceşti, de bună calitate, în tranzit din Grecia către Arabia. Când Nabataenii au luat locul edomiţilor, Elatul a fost limitat la zona ocupată de Aqaba din zilele noastre, şi a purtat numele Aila în timpul Nabataenilor şi al romanilor.

BIBLIOGRAFIE
Cu privire la excavaţiile lui Nelson Glueck la Eţion-Gheber, vezi E. K. Vogel Bibliography of Holy Land Sites, 1974, p. 85-86; N. Glueck, The Other Side of the Jordan, 1970, p. 103-137. Reconstituirea Eţion-Gheberului, în N. Glueck, The River Jordan, 1946, p. 142, fig. 75. Cu privire la sclavia de stat la Eţion-Gheber, vezi I. Mendelsohn, BASOR 85, 1942, p. 14-17.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: