Elasar


ELASAR. Cetatea sau regatul peste care a domnit Arioc, un aliat al lui *Chedorlaomer, regele Elamului, care a atacat Sodoma şi a luat prizonier pe Lot, nepotul lui Avraam (Geneza 14:1, 9). Identificările sugerate depind de identificările propuse pentru regii care au luat parte. Astfel s-a sugerat:  (i) al Assur - Asur/Asiria (Dhorme, Böhl, Dossin); (ii) Ilan sura - în textele de la Mari, situată între Haran şi Carchemiş (Yeivin); (iii) Telassar - (2 Împăraţi 19:12; Isaia 37:12) în N Mesopotamiei, ca o paralelă la *Şinear-Singara, dar acest nume ar trebui redat Til-Baseri; (iv) Larsa - în S Babilonului. Această identificare este bazată pe echivalarea (depăşită) lui *Amrafel cu Hammurapi (regele Babilonului).

BIBLIOGRAFIE
M. C. Astour în Biblical Motifs, ed. A. Altmann, 1966, p. 77-78.

D.J.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: