Eder, EdarEDER, EDAR. (ebr. ‘eder, „turmă").

1. Un loc unde Israel şi-a aşezat tabăra, între Betleem şi Hebron (Geneza 35:21). În Mica 4:8 „turnul turmei” (turnul „Eder") probabil că a fost locul unde era ridicat un turn de veghe împotriva hoţilor de oi.

2. O cetate în partea de S a lui Iuda, în apropierea graniţei cu Edom; probabil că este localitatea modernă Khirbet el-’Adar, la 8 km S de Gaza (Iosua 15:21). Y. Aharoni propune să corectăm acest nume în *Arad (LOB, p. 105, 298).

3. Un levit din vremea lui David. Membru al casei lui Merari, fiu al lui Muhi (1 Cronici 23:23; 24:30).

4. Un om din Beniamin, fiul lui Beria (1 Cronici 8:15).

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: