Eben-EzerEBEN-EZER (ebr. ‘eben ’ezer, „piatră de ajutor").

1. Locul unei duble înfrângeri a lui Israel de către filisteni în apropiere de Afec, la N de Şaron. Fiii lui Eli au fost omorâţi, chivotul a fost luat (1 Samuel 4:1-22) şi a început o perioadă de dominaţie filisteană care a continuat până în zilele renaşterii naţionale din perioada monarhiei.

2. Numele unei pietre pe care Samuel a ridicat o între Miţpa şi Şen la câţiva ani după această bătălie, pentru a comemora victoria lui asupra filistenilor (1 Samuel 7:12). Pietrei probabil că i s-a dat acelaşi nume ca şi locului unde Israel a fost înfrânt anterior pentru a încuraja ideea că înfrângerea a fost reversată. Amplasarea exactă a pietrei este necunoscută.

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: