decretDECRET. În Estera, Ezra şi Daniel apar mai multe cuvinte ebr. şi aram. care se referă la decretele regale. Traducătorii fac distincţie între ele, folosind „oprire" (sau „interdicţie") în Daniel 6:8, „soartă" (sau „sentinţă") în Daniel 2:9 şi poruncă (sau „decret") în Ezra 5:13. În VT ni se spune despre Dumnezeu că dă decrete (hotărâri) în calitatea Lui de împărat al pământului (Daniel 4:24; Psalmul 2:7) şi că lumea este guvernată de acestea: există un decret (o lege) pentru ploaie, Iov 28:26, şi un decret (o poruncă) pentru mare, Proverbe 8:29; în aceste cazuri am putea vorbi despre legi ale naturii. Cuvântul evr. hoq, „statut", „orânduiri" (Psalmul 119:5, 8,12, etc.) se apropie cel mai mult în Biblie de ceea ce teologii numesc „decretele lui Dumnezeu".

În NT termenul gr. dogma descrie decretele speciale ale împăratului roman din Luca 2:1 şi Faptele Apostolilor 17:7 (cf. E. A. Judge, „The Decrees of Caesar at Thessalonica", RTR 30, 1971, p. 1-7). În Faptele Apostolilor 16:4 cuvântul este folosit cu privire la concluziile Conciliului de la Ierusalim: cf. folosirea în limba gr. cu referire la deciziile autoritare ale unui grup de filozofi, în Efeseni 2:15 şi Coloseni 2:14, 20 se referă la legi evreieşti.

BIBLIOGRAFIE
Arndt; HDB; MM.

D.H.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: