DanielDANIEL (ebr. daniyye’l, dani’el, „Dumnezeu este judecătorul meu").

1. Al doilea fiu al lui David (1 Cronici 3:1) şi Abigail, numit de asemenea „Chileab". Deşi a fost mai în vârstă decât fraţii săi, Absalom şi Adonia, nu mai este menţionat deloc, fapt care sugerează că a murit tânăr.

2. Un urmaş al lui Itamar care l-a însoţit pe Ezra (8:2) şi care a fost un semnatar al legământului (Neemia 10:1, 6).

3. Un om de o înţelepciune şi neprihănire extraordinară, al cărui nume este pus alături de Noe şi Iov (Ezechiel 14:14,20) şi care este menţionat din nou în 28:3. Nu este necesar ca Ezechiel să se fi referit la personajul mitologic ugaritic Dan‘el (cf. ANET, p. 149-155) chiar dacă ortografia sa (Dani’el) este puţin diferită de numele contemporanului său (Daniy’el), deoarece vocalele din numele personale puteau fi variate; la fel stau lucrurile cu Do’eg edomitul (1 Samuel 21:7; 22:9), al cărui nume este scris Doyeg în 1 Samuel 22:18,22. În afară de aceasta, înţelepciunea lui Daniel devenise proverbială încă în anul 603 î.Cr. (Daniel 2:1), cu mulţi ani înainte ca Ezechiel să vorbească despre ea (Ezechiel 28:3). Prin urmare, se poate să fie aceeaşi persoană cu cea de la punctul următor.

4. Al patrulea dintre aşa-numiţii profeţi „mari", despre a cărui carieră nu se ştie decât ceea ce este povestit în cartea care îi poartă numele. Un israelit de spiţă regală sau nobilă (cf. Josephus, Ant. 10.188), a fost dus în robie în Babilon de Nebucadneţar în anul al treilea al domniei lui Ioiachim şi, împreună cu alţi tineri, a fost pregătit pentru funcţii în serviciul regelui (Daniel 1:1-6). Potrivit cu obiceiul din vremea aceea, i s-a dat (v. 7) numele babilonian *Beltşaţar. El a dobândit o reputaţie mai întâi prin tălmăcirea vedeniilor mai multor oameni (cap. 2-S), iar apoi prin tălmăcirea propriilor vedenii, în care a prezis triumful împărăţiei mesianice (cap. 7-12).

Fiind renumit pentru înţelepciunea sa, el a ocupat cu succes funcţii de conducere importante în timpul lui Nebucadneţar, Belşaţar şi Darius. Ultima vedenie pe care o descrie a avut loc pe malul râului Tigru, în anul al treilea al lui Cirus.

În Matei 24:15 (= Marcu 13:14) există o menţionare sumară a „profetului Daniel". (*DANIEL, CARTEA LUI).

J.D.D.
J.C.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: