curteCURTE.

1. Ebr. haser (hasir, Isaia 34:13), „o îngrăditură sau o curte", cum este cea dintr-o casă particulară (2 Samuel 17:18) sau dintr-un palat (1 Împăraţi 7:8), sau dintr-o gradină (Estera 1:5). Termenul este folosit frecvent pentru curtea *cortului (de ex. Exod 27; 35; 38); curtea interioară (hehaser, happenimit, de ex. 1 Împăraţi 6:36) şi curtea exterioară (hehaser hahisona, de ex. Ezechiel 10:5) a Templului lui Solomon; curţile *Templului din vedenia lui Ezechiel (Ezechiel 40-46). Vezi 4, mai jos.

2. ’azara, un cuvânt care apare rareori şi de aceea sensul este incert, dar este evident că este folosit în sensul de „curte" şi de aceea este tradus ca atare în 2 Cronici 4:9; 6:13.

3. bayit, „casă", tradus „curtea (regelui)"(VA; în trad. rom: „un lăcaş al regelui") în Amos 7:13 (bet mamlaka; traducerile diferă).

4. ‘ir, în 2 Împăraţi 20:4 este tradus „curte", pe baza unor MS. în care este Qere sau (ha)ser, „curte" (vezi 1, mai sus).

5. Gr. aule, un loc îngrădit cu o deschidere, apare o data (Apocalipsa 11:2) şi este tradus „curte" (*PALAT).

În *Templul lui Irod, care nu este descris sistematic în Biblie, existau patru curţi: curtea Neamurilor, curtea femeilor, curtea bărbaţilor (Israel) şi curtea preoţilor; acestea sunt enumerate în ordinea crescândă a caracterului exclusiv (*ARHITECTURĂ).

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: