cursăCURSĂ. Dispozitiv mecanic, folosit adesea cu o momeală, pentru a prinde păsări sau animale. VA foloseşte „cursă" pentru 7 cuvinte ebr. şi 2 cuvinte gr., dar VSR traduce mai exact prin alţi termeni în Iov 18:8, 10; Plângerile 3:47; 1 Corinteni 7:35. Termenul ebr. pah (cf. egip. ph’) este tradus „laţ”; literal este folosit numai pentru capcanele pentru păsări (vezi Psalmul 124:7; Proverbe 7:2; Eclesiastul 9:12; Amos 3:5). Ultimul pasaj menţionează două feluri de capcane folosite de păsărari, una care ţine pasărea la pământ şi una în care un laţ se prinde în jurul gâtului păsării şi se strânge. În majoritatea cazurilor pah este folosit în sens figurat, de exemplu în Iosua 23:13; Iov. 22:10; Psalmul 119:110. Termenul pah este tradus „laţ”şi în Iov 18:9; Isaia 8:14. Cuvântul ebr. moqes, care înseamnă probabil „instrument de lovit", este tradus „cursă" (de 22 de ori în VSR). În sens literal este folosit în Iov 40:24 (în trad. rom. este parafrazat, „lovindu-l în faţă"), unde se spune că hipopotamul nu poate fi prins în cursă. Exemple de folosirea în sens figurat a termenului moqes sunt: Exod 10:7; 23:33; 2 Samuel 22:6; Psalmul 64:5; Proverbe 20:25; 22:25; Isaia 8:14. VA traduce moqes cu „laţ” în Psalmul 140:5; 141:9; Amos 3:5. Alte cuvinte ebr. traduse „cursă", în sens figurat, sunt: masod, „cursă şi laţ” (Eclesiastul 7:26) şi cuvântul înrudit mesuda (Ezechiel 12:13; 17:20).

În Apocrife, cuvântul „cursă" (gr. pagis) este folosit în legătură cu gazela (Eclesiasticul 27:20), cât şi în sens figurat (Eclesiaticul 9:3,13; 27:26, 29).

În NT cuvântul gr. pagis este tradus „laţ” în sensul literal al cuvântului numai în Luca 21:34, care compară venirea neaşteptată a Domnului cu laţul unei capcane. Cuvântul pagis este folosit în sens figurat în Romani 11:9; 1 Timotei 3:7; 6:9; 2 Timotei 2:26.

În Egipt, în zilele noastre, sunt folosite următoarele genuri de curse, dintre care unele au echivalente antice: o plasă, o şindrilă pusă peste o groapă, o cutie cu un băţ, un laţ, o capcană cu două fălci care prind gâtul victimei, o capcană cu o uşă care cade sau care este închisă cu un arc.

BIBLIOGRAFIE
G. Dalman, Arbeit und Sitte 6, 1939, p. 321-340; G. Gerleman, Contributions to the Old Testament Terminotogy of the Chase, 1946; G. R. Driver, „Reflections on Recent Articles, 2. Heb. moqes, (unealtă de lovit)", JBL 73, 1954, p. 131-136.

J.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: