cuptor de cărămidăCUPTOR DE CĂRĂMIDĂ. În Orientul Apropiat din vremurile biblice cărămizile de lut uscate la soare au fost întotdeauna cel mai ieftin şi cel mai răspândit material de construcţie, dar nu erau deosebit de rezistente (de ex. în vremuri ploioase). *Cărămizile arse erau aproape indestructibile. Acestea erau folosite în Mesopotamia încă din timpuri străvechi pentru faţade, pentru pavaje, etc. în clădiri importante, dar au fost aproape necunoscute în Palestina şi în Egipt înainte de vremea romanilor. De aceea, cuptoare de cărămizi sunt găsite în mod obişnuit în Mesopotamia, dar nu şi în apropierea Nilului sau Iordanului. În 2 Samuel 12:31; Ieremia 43:9; Naum 3:14 termenul malben este tradus „cuptor de cărămidă", dar această traducere pare să fie incorectă. În 2 Samuel şi Naum, malben este tiparul dreptunghiular de lemn pentru făcut cărămizi obişnuite, uscate la soare, iar în Ieremia este folosit în sens figurat pentru a descrie pavajul de cărămizi dreptunghiulare de la Tahpanhes. În 2 Samuel 12:31 înţelesul este că David i-a pus pe amoniţi la munci grele (în acest verb literele ebr. d şi r sunt foarte similare), cu fierăstraie, grape, securi şi tipare de cărămizi (malken probail că este în loc de malben, TM adnotări/Qere).

„Cuptorul aprins" în care au fost aruncaţi ca pedeapsă cei trei prieteni ai lui Daniel (Daniel 3:6,11,15, 19-23) a fost probabil un cuptor de cărămizi care va fi furnizat cărămizile arse pentru Babilonul lui Nebucadneţar. Cuvântul folosit, ‘attun, „cuptor", este probabil identic cu cuvântul asiro-babilonian utunum, „cuptor". În afară de cartea lui Daniel, pedeapsa crudă dată de Nebucadneţar este atestată nu numai în Ieremia 29:22 ci şi în inscripţii: într-o scrisoare babiloniană din cca. 1800 î.Cr. şi într-o reglementare juridică asiriană din cca. 1130 î.Cr., oamenii erau (sau puteau fi) aruncaţi într-un cuptor, ca pedeapsă; vezi G. R. Driver, AfO 18, 1957, p. 129 şi E. F. Weidner, AfO 17, 1956, p. 285-286. Obiceiul este folosit ca o comparaţie în Psalmul 21:9. Cu privire la ipoteza că acel „cuptor aprins" a fost un cuptor de cărămizi, comparaţi descrierea făcută de R. Koldeway flăcărilor cuptoarelor asemănătoare din vremurile moderne care au luminat cerul în apropierea Babilonului (The Excavations at Babylon, 1914, p. 81-82). Cuptoarele de cărămizi din Babilonul antic au fost probabil asemănătoare cu cuptorul de ars vase de lut, excavat în Nipur şi ilustrat în B. Meissner, Babyionien und Assyrien, 1, 1920, p. 234 şi fig. 55-56.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: