CuartCUART. Nume latin care înseamnă „al patrulea"; numele unui creştin din Corint ale cărui salutări le transmite Pavel în Romani 16:23. El este numit „fratele" Cuart. Această poate însemna fie „fratele lui Erast", menţionat alături de el (mai mulţi creştini din Corint aveau nume latine); fie „fratele nostru", adică, „fratele de credinţă creştină", un titlu care completează formula de adresare pentru ceilalţi din v. 21-23; sau „fratele vostru", adică „fratele vostru de credinţă din Roma" (cf. 1 Corinteni 1:1; *SOSTEN). Dacă Terţiu şi Cuart nu ar fi separaţi de alte două nume, am putea sugera că ei erau al treilea şi al patrulea fiu din aceeaşi familie. Mai târziu, în colecţiile de vieţi ale sfinţilor, a fost inclus între cei Şaptezeci (Acta Sanctorum, Nov. 1, p. 585).

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: