creaturiCREATURI. Traducerea termenilor hayya şi nepes hayya din VT, zoon, ktisma şi uneori ktisis, din NT, pune accentul în principal pe aspectul de a fi viu şi nu pe faptul de a fi creat.

Termenul include „toată suflarea de pe pământ" (Geneza 9:16) care se află sub privirea atot-văzătoare a lui Dumnezeu (Evrei 4:13) şi în sfera de acţiune a Evangheliei (Coloseni 1:23). În alte texte omul se distinge de alte creaturi prin faptul că este răspunzător pentru acestea (Geneza 2:19), dar a abuzat de poziţia sa prin idolatrie (Romani 1:25); cu toate acestea, omul este născut din nou în Cristos, aşa cum a intenţionat Dumnezeu să fie omul - „un fel de pârgă a făpturilor (creaturilor) Lui" (Iacov 1:18).

Termenul include şi fiinţele cereşti (Ezechiel 1; Apocalipsa 5,et passim) unde imaginile pământeşti sunt adoptate în vedenia închinării din cer.

P.A.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: