consiliuCONSILIU. În VT (VA) cuvântul apare o singură dată, ca traducere a termenului ebr. rigma (Psalmul 68:27), unde se referă la „căpeteniile lui Iuda şi consiliul lor" (în trad. rom. „ceata lor"); este un termen general care poate fi tradus „ceată" sau „mulţime". Un cuvânt similar este folosit în Ieremia 23:18, 22 (în trad. rom. „sfatul") şi se referă la consiliul sau sfatul personal (ebr. sod) al lui Iahve (cf. 1 Împăraţi 22:19 ş.urm.; Iov 1:6 ş.urm; 2:1 ş.urm.), unde sunt anunţate decretele lui Dumnezeu; profeţii adevăraţi au acces la acest consiliu şi cunosc dinainte acele decrete.

În NT sunt folosite două cuvinte gr.: symboulion, care înseamnă o consultare a oamenilor (Matei 12:14) sau grupul de consilieri ai guvernatorului unei provincii (Faptele Apostolilor 25:12). Termenul synedrion, „şedere împreună", este folosit cel mai adesea cu referire la Sinedriu, curtea supremă a evreilor, dar uneori se referă şi la tribunale de rang mai mic (de ex. Matei 10:17; Marcu 13:9); Ierusalimul avea două asemenea tribunale şi fiecare oraş din Palestina avea unul.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: