CoelesiriaCOELESIRIA (gr. koile syria, „depresiunea Siriei"), 1 Esdra 17, etc.; 2 Macabei 3:5, etc., valea situată între munţii Liban şi Antiliban, în vremurile moderne El-Biqa’ (cf. biq’at ‘awen, „Valea Aven", Amos 1:5). Regiunea politică din timpul Imperiului Ptolomeic şi Seleucid a inclus adesea o zonă mai mare, întinzându-se uneori până la Damasc în N şi incluzând Fenicia la V sau Iudea la S. Din 312 î.Cr. până în 198 î.Cr. a făcut parte din Imperiul Ptolomeic, dar a căzut în mâinile Seleucizilor în urma luptei de la Panion din anul 198 î.Cr. Coelesiria a fost o diviziune administrativă a provinciei Siria după ocupaţia romană (64 î.Cr.). Irod a fost numit prefect militar al Coelesiriei de către Sextus Caesar în anul 47 î.Cr. şi de către Cassius în anul 43 î.Cr.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: