cleşteCLEŞTE. Unelte speciale folosite pentru tăierea şi ajustarea fitilului din lămpile din cortul întâlnirii şi din Templu (vezi 1 Împăraţi 7:49-50; 2 Cronici 4:21-22).

1. mezammerot, tradus „mucări" (1 Împăraţi 7:50; 2 Împăraţi 12:13 (14); 25:14; 2 Cronici 4:22; Ieremia 52:18), probabil un fel de foarfece.

2. melqahayim, un fel de cleşte (cf. Isaia 6:6); termenul a primit diferite traduceri: 1 Împăraţi 7:49; 2 Cronici 4:21, „cleşte"; Exod 25:38; 37:23; Numeri 4:9 „mucări". Vezi G. E. Wright, Biblical Archaeology, 1957, p. 141 ş.urm.

D.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: