ClementCLEMENT. Un creştin din Filipi, menţionat în Filipeni 4:3. Nu se înţelege clar dacă „adevăratului tovarăş de jug" căruia i se adresează Pavel i se cere să ajute pe Clement, pe Evodia şi pe Sintichia, sau dacă Clement, Evodia şi Sintichia au trudit alături de Pavel în lucrarea Evangheliei. Diferite traduceri dau interpretări diferite. Unii dintre cei mai vechi Părinţi a identifică cu Clement, episcopul Romei la sfârşitul secolului 1; dar data morţii lui Clement din Roma nu este cunoscută şi numele era un nume obişnuit, aşa încât această identificare trebuie considerată incertă.

R.V.G.T.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: