Claudius LisiasCLAUDIUS LISIAS. În Faptele Apostolilor 21:31 ş.urm., tribunul militar (gr. chiliarchos, „căpitan peste o mie") care a deţinut comanda garnizoanei romane din Fortăreaţa Antonia din Ierusalim, unde a fost închis Pavel. El a cumpărat cetăţenia romană (Faptele Apostolilor 22:28); nomen-ul său, „Claudius", sugerează că el ar fi cumpărat-o în timpul principatului lui Claudius, când cetăţenia romană a putut fi cumpărată mai uşor cu bani. Cognomen-ul său, Lisias, arată că el era grec prin naştere. Scrisoarea sa cu privire la Pavel pe care o trimite lui Felix (Faptele Apostolilor 23:26-30) rearanjează subtil faptele aşa încât să pună acţiunile sale în lumina cea mai favorabilă.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: