ClaudiuCLAUDIU. Cezar roman între 41 şi 54 d.Cr. Se presupune, pe temeiuri neconvingătoare în fiecare caz, că el a luat 3 măsuri diferite în legătură cu creştinismul, (a) El a expulzat din Roma pe evrei pentru că s-au răsculat în urma instigărilor lui Chrestus (Suetontus, Claudius 25). Se presupune că acesta este incidentul menţionat în Faptele Apostolilor 18:2. Chrestus poate fi un nume personal sau o variantă a numelui lui Cristos. Suetonius presupune prima alternativă; el era cunoscător în ce priveşte creştinismul. Chiar dacă el a greşit, nu este necesar să fie o referire la mesianism. Nici primirea lui Pavel la Roma, nici Epistola lui către Romani nu sugerează vreun conflict între evreii şi creştinii de acolo, (b) Claudius a reprimat pe agitatorii evrei aduşi în Alexandria din Siria (H. I. Bell, Jews and Christians in Egypt, 1924). Cunoştinţele deficitare despre creştinism pe care le-a avut Apolo sugerează că aceştia nu au fost creştini, (c) Un decret imperial (JRS 22, 1932, p. 184 ş.urm.), dat probabil de Claudius, pedepsea pe cei ce jefuiau mormintele şi se pare că a fost publicat în Galilea. Dacă acest decret se referă sau nu la înviere este un fapt care probabil va rămâne incert.

BIBLIOGRAFIE
A. Momigliano, Cluadius, 1961.

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: