Chis


CHIS. (ebr. qis, „arc", „putere").

1. Un om din seminţia lui Beniamin, fiul lui Abiel şi tatăl regelui Saul (1 Samuel 9:1; 14:51; cf. Faptele Apostolilor 13:21).

2. Fiul lui Ieiel şi Maaca (1 Cronici 8:30), probabil că a fost unchiul lui 1.

3. Un levit, nepotul lui Merari (1 Cronici 23:21).

4. Un alt levit din familia lui Merari, care a ajutat la curăţirea Templului în vremea lui Ezechia (2 Cronici 29:12).

5. Un om din seminţia lui Beniamin, străbunicul lui Mardoheu (Estera 2:5).

J.D.D.

6. Numele capitalei unui oraş-stat la cca. 20 km SE de Babilon (în prezent Tell el-Ukheimer) unde, potrivit tradiţiei sumeriene (Lista regilor), a domnit prima dinastie după *Potop. A înflorit în perioada 3200-3000 î.Cr., ca rivală a cetăţii *Erec, în vremea când a avut legături cu legendarul Etana şi cu regele Agga care s-au împotrivit lui Ghilgameş. Există documente din perioada ocupării anterioare a localităţii şi din mileniul al 2-lea. A fost excavată de francezi (1914) şi de o expediţie combinată de la Oxford (Ashmolean Museum) şi Chicago (Field Museum) (1922-33). Dintre descoperiri menţionăm palate vechi, tăbliţe şi un strat de deluvii, datat în cca. 3300 î.Cr.

BIBLIOGRAFIE
L. C. Watelin, S. H. Langdon, Excavations at Kish, 1925-34; cf. Iraq 26, 1964, p. 83-98; 28, 1966, p. 18-51.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: