Chir din Moab, Chir-HaresetCHIR DIN MOAB, CHIR-HARESET. Cetate fortificată din S Moabului, care a fost atacată de regii lui Israel, Iuda şi Edom (2 Împăraţi 3:25), dar nu a fost cucerită, în timpul asediului, Meşa, regele Moabului, a adus pe fiul său întâi născut ca „jertfă de ardere de tot pe zid".

Numele evreiesc (qir hereset) înseamnă „zidul cioburilor". Traducerea textului din Isaia 16:11 în LXX presupune că termenul ebr. este qir hadeset, „cetatea nouă". În mod obişnuit oraşul este numit Chir din Moab (Isaia 15:1). Unii scriitori consideră că în Ieremia 48:36-37 este un joc de cuvinte în care Chir Heres este paralel cu „pleşuv" (ebr. qorha). S-a sugerat că numele moabit original a fost QRHH, aceasta fiind probabil localitatea menţionată pe *Piatra Moabită (rândurile 22 ş.urm.), unde Mesa a construit un sanctuar pentru Chemoş şi a ridicat mai multe construcţii. Aceste informaţii ar plasa localitatea în apropiere de Dibon.

Cei mai mulţi scriitori, însă, o identifică cu Kerak, pe baza traducerii din Targum, „Kerak din Moab". Dacă este aşa, cetatea a fost construită într-o poziţie strategică, pe un deal stâncos aflat la 1027 m deasupra nivelului mării, înconjurat de văi adânci, situat la vreo 18 km E de Marea Moartă şi 24 km S de râul Amon. În zilele noastre pe culmea dealului se află un castel medieval.

BIBLIOGRAFIE
F. M. Abel, Géographie de la Palestine, 2, 1933, p. 418-419; Nelson Glueck, AASOR 14, 1934, p. 65.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: