Cheriot


CHERIOT.

1. Localitate în extremitatea sudică a lui Iuda, cunoscută şi sub numele de Cheriot Heţron sau Haţor; s-ar putea să fie localitatea modernă Khirbet el-Qaryatein (Iosua 15:25).

2. O cetate din Moab (Ieremia 48:24), care a fost fortificată în trecut (Ieremia 48:41) şi care avea palate (Amos 2:2). Probabil că este El-Qereiyat, la S de Atarot. Unii scriitori o identifică cu Ar, capitala antică a Moabului, deoarece atunci când Ar este înşirată între localităţile moabite, Cheriot este omisă (Isaia 15-16) şi vice-versa (Ieremia 48). Exista acolo un sanctuar pentru Chemoş, unde Meşa l-a târât pe Arel, mai marele din Atarot. (*PIATRA MOABITĂ.)

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: