ChenoboskionCHENOBOSKION (lit. „păşune pentru gâşte"; în limba coptă, Sheneset), un oraş antic din Egipt, la E de Nil, la cca. 48 km N de Luxor. Aici a fost întemeiată una dintre cele mai vechi mănăstiri creştine de către Pachomius, în cca. 320 d.Cr. Chenoboskion a dobândit o nouă faimă datorită descoperirii în cca. 1945 la Jabal al-Tarif, în vecinătatea sa, a unei biblioteci de scrieri gnostice (mai ales traduceri în coptă, din greacă) - 52 de documente în 13 codice de papirus. Ele sunt cunoscute ca documentele de la Nag Hammadi, probabil pentru că descoperirea a fost relatată pentru prima oară la Nag Hammadi (oraşul modern cel mai apropiat de locul descoperirii), la V de râu. Unul dintre codice a fost cumpărat de Institutul Jung din Zürich şi de aceea este numit Codex Jung; celelalte sunt proprietatea Muzeului Copt din Cairo. Cele mai bine cunoscute dintre aceste documente sunt Evanghelia Adevărului, conţinută în Codex Jung, şi Evanghelia lui Toma, conţinută în unul dintre codicele din Cairo. Evanghelia Adevărului este o meditaţie speculativă despre mesajul creştin, provenind din şcoala Valentiniană de gnosticism şi este foarte probabil să fie chiar o lucrare a lui Valentinus (cca. 150 d.Cr.). Evanghelia lui Toma este o colecţie de 114 afirmaţii (ziceri) atribuite lui Isus; fragmente (în gr.) ale acestei lucrări, datând din secolul al 2-lea, au fost găsite la Oxyrhynchus la sfârşitul secolului al 19-lea şi începutul secolului al 20-lea. Întreaga colecţie este în curs de publicare şi va constitui o contribuţie inestimabilă la cunoaşterea *gnosticismului.

BIBLIOGRAFIE
F. L. Cross (ed.), The Jung Codex, 1955; K. Grobel, The Gospel of Truth, 1960; R. M. Grant şi D. N. Freedman, The Secret Sayings of Jesus, 1960; W. C. van Unnik, Newly Discovered Gnostic Writings, 1960; J. Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics, 1960; R. McL. Wilson, Studies in the Gospel of Thomas, 1960, The Gospel of Philip, 1962; B. Gaertner, The Theology of the Gospel of Thomas, 1961; M. L. Peel, The Epistle to Rheginos, 1969; M. Krause în W. Foerster (ed.), Gnosticism, 2, 1974, p. 3-120; J. D. M. Scholer, Nag Hammadi Bibliography 1948-1969, 1971, adusă la zi în fiecare an în NovT; J. M. Robinson (ed.), The Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, 1972 ş.urm; The Coptic Gnostic Library, 1973 ş.urm; The Nag Hammadi Library in English, 1977.

F.F.B.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: