Chedron


CHEDRON. Pârâul Chedron, în prezent Wadi en-Nar, este o albie de torente care începe la N de Ierusalim, trece pe lângă Muntele Templului şi Muntele Măslinilor, spre Marea Moartă, la care ajunge prin pustia Iudeii. Numele modern înseamnă „Pârâul de foc", mărturie a faptului că albia este uscată şi arsă de soare cea mai mare parte a anului. Se umple cu apă numai câteva perioade scurte de timp în sezonul ploilor. A fost numit de asemenea „Valea lui *Iosafat".

La V de Chedron este un izvor cunoscut sub numele de Ghihon („Puţ ţâşnitor") sau, „Fântâna Fecioarei" şi apele izvorului au fost abătute în mod artificial pe vremea lui Ezechia pentru a servi nevoile Ierusalimului şi pentru a proteja rezerva de apă de duşmani. Acesta a fost ultimul dintre mai multe tunele şi galerii care făceau legătura cu izvorul.

Aşa cum sugerează numele, apa nu curge în continuu, ci se acumulează într-un rezervor subteran din care se revarsă din când în când. În 1880 a fost găsită o inscripţie ebr. în care au fost scrise informaţii despre construcţia tunelului lui Ezechia (*SILOAM). În ce priveşte arheologia, vezi K. M. Kenyon, Digging up Jerusalem, 1974, p. 84-89, 151-159.

David a trecut peste Chedron când a plecat din Ierusalim în timpul revoltei lui Absalom (2 Samuel 15:23). Regii reformatori, cum au fost Asa, Ezechia şi Iosia, au folosit valea ca loc de distrugere a idolilor şi altarelor păgâne, etc., un loc unde au fost arse sau sfărâmate (1 Împăraţi 15:13, etc.). Se pare că a constituit una dintre graniţele Ierusalimului în 1 Împăraţi 2:37 şi Ieremia 31:40.

Unii au sugerat că în Ezechiel 47 se face referire la Chedron când profetul vede un râu care iese de sub pragul Templului şi care se îndreaptă spre Marea Moartă, fertilizând terenul de-a lungul cursului său. Vezi în special G. Adam Smith, The Historical Geography of the Holy Land, 1931, p. 510 ş.urm.; W. R. Farmer, „The Geography of Ezekiel’s River of Life", BA 19, 1956, p. 17 ş.urm. Pare probabil ca Ezechiel să se fi gândit la umplerea cu apă a văii uscate a Chedronului, dar lucrul acesta nu poate fi susţinut cu certitudine.

G.W.G.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: